Etusivu Yritys Ajankohtaista Tuotteet Webhotellit Referenssit Yhteystiedot
ErgoCooperation
ErgoCoding
ErgoConsulting
ErgoOptimizing
Sopimusehdot
Tietosuojaseloste

- ErgoRisen yleiset sopimusehdot

 • ErgoRise pidättää oikeudet muutoksiin tässä sopimuksessa. Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa yritystä tai yksityishenkilöä, joka on ostanut jonkin ErgoRisen tarjoamista palveluista.

 • ErgoRise ei ole vastuussa kolmannen osapuolen aiheuttamista ongelmista, jotka kohdistuvat sivustoon. ErgoRisen on kuitenkin pyrittävä korjaamaan ongelmat asiakkaan näin pyytäessä. ErgoRise voi laskuttaa käytetystä ajasta, joka menee ongelman korjaamiseen, sovitun päivityskustannushinnan mukaisesti.

 • Jos ErgoRisen tuotteessa havaitaan vakava ohjelmointivirhe 14 päivän sisällä sen myyntihetkestä ja tämä virhe vaikuttaa huomattavasti tuotteen lopulliseen laatuun, ErgoRisen on pyrittävä korjaamaan virhe mahdollisimman pian ilman asiakkaalle koituvia lisäkustannuksia. Jos virhettä ei saada korjatuksi 7 päivän sisällä siitä ajankohdasta, kun ErgoRise on saanut tiedon virheestä, asiakkaalla on oikeus purkaa tehty sopimus ja saada rahat takaisin.

 • ErgoRise ei ole vastuussa webhotellipalveluiden teknisestä toimivuudesta, mutta pyrkii tekemään kaikkensa ongelmien ratkaisemiseksi yhteistyössä Louhi Networks Oy:n kanssa, jos ongelmia esiintyy.

 • Asiakkaalla ei ole oikeuksia ErgoRisen tuotteiden lähdekoodeihin. Niitä ei saa kopioida tai levittää eteenpäin. Asiakkaalla on kuitenkin oikeudet kaikkiin kuvatiedostoihin, joita ErgoRise on tehnyt asiakkaan sivustolle.

 • Asiakas ei saa luovuttaa hänelle annettuja käyttäjätunnuksia ja salasanoja, jotka liittyvät ErgoRisen palveluihin, kolmannelle osapuolelle ilman lupaa. Ainoastaan ErgoRise voi antaa luvan luovuttaa näitä salasanoja kolmannelle osapuolelle.

 • Kun sopimus on tehty, asiakas sitoutuu ottamaan päivityksen ErgoRisen kautta. Päivitykset sivustolle saa tehdä ainoastaan ErgoRise, jollei toisin sovita. Päivityksien hinnat määräytyvät palvelukohtaisesti.

 • ErgoRise ei voi laskuttaa asiakasta päivityksistä, joita asiakas ei ole pyytänyt tai joista asiakkaan kanssa ei ole erikseen sovittu. Päivityksien tarpeesta ja materiaalista vastaa asiakkaan määräämä henkilö tai henkilöt, jolla on oikeus sopia päivityksistä.

 • ErgoRise on velvollinen suorittamaan päivitykset mahdollisimman pian siitä ajankohdasta, kun tarvittava päivitysmateriaali on saatu.

 • ErgoRise pitää kirjaa päivityksiin kuluneesta ajasta ja ilmoittaa asiakkaalle käytetystä ajasta kirjallisesti laskun liitteenä.

 • Sopimus raukeaa, jos toinen osapuolista näin haluaa. Sopimuksen päättämisestä on ilmoitettava toiselle osapuolelle vähintään 14 päivää ennen sen raukeamista.

 • Webhotellisopimuksen voimassaolo alkaa siitä päivästä kun ErgoRise luovuttaa asiakkaalle Palvelun käyttäjätunnukset tai muulla tavoin ilmoittaa Palvelun avaamisesta. Sopimus on voimassa 12 kuukauden jaksoissa, ellei muuta ole erikseen sovittu. Jos Asiakas ei halua jatkaa sopimusta, on hänen irtisanottava palvelu vähintään yksi (1) kuukausi ennen seuraavan seuraavan sopimusjakson alkamista. Ellei asiakas irtisano sopimusta, uusiutuu sopimus kauden loputtua sopimuskauden pituisella jaksolla.

 • Sopimuksen rauettua asiakkaalla ei ole oikeuksia sivujen pitämiseen itsellään, johtuen lähdekoodin joutumisesta täten kolmannelle osapuolelle. Sivut pitää täten poistaa asiakkaan käyttämältä palvelimelta, jos ei toisin sovita. Asiakkaalla on oikeus kaikkiin teksti- ja kuvamateriaaliin, jotka on tehty heidän sivustolle.

 • Jos ErgoRise lopettaa toimintansa ja sopimus raukeaa sen vuoksi, asiakkaalla on oikeus pitää sivunsa kokonaan lähdekoodeineen.

 • Jos ErgoRise lopettaa toimintansa, ErgoRise hoitaa webhotellipalveluiden ylläpidon ja asiakaslaskutuksen Louhi Networks Oy:lle, jolloin tämä ei tule vaikuttamaan webhotellipalvelun toimintaan.

ErgoRise, Puh. 044 555 1393, , Vantaa, Finland